Pokazuje: 1 - 2 of 2 WYNIKÓW
Ubezpieczenie OC dla radców prawnyc Ubezpieczenie OC radcy prawnego

Wymóg ubezpieczenia OC dla prawników – radców prawnych

Zawód prawnika, a w szczególności radcy prawnego, wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoby te są odpowiedzialne za udzielanie porad i świadczenie usług prawnych klientom, którzy powierzają im swoje sprawy o dużym znaczeniu życiowym, czy biznesowym. Biorąc pod uwagę, że błędy prawnicze mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych dla klientów, coraz częściej pojawia się wymóg posiadania …

Ubezpieczenie OC radcy prawnego

Co to jest ubezpieczenie OC dla radców prawnych?

Ubezpieczenie OC radcy prawnego (https://1ubezpieczenie.pl/o-co-chodzi-z-ubezpieczeniem-oc-dla-radcow-prawnych/) to rodzaj gwarancji udzielanej przez ubezpieczyciela, która obejmuje wypłatę odszkodowania osobie trzeciej w razie szkody wyrządzonej jej przez radcę prawnego podczas wykonywania jego obowiązków zawodowych. Ubezpieczenie to stanowi element minimalnego wymaganego wkładu finansowego radcy prawnego i jest obowiązkowe dla tego zawodu.